مشخص بود که بعد از يه برد 6-0 بازيکناي آرسنال با چه ديدگاهي بازي رو شروع ميکنن ده دقيقه اول بازي ، نشون دهنده اين بود که آرسنال قراره کار حريف رو يکسره کنه اما تغييرات عمده اي که در فاز دفاعي و هجومي بوجود اومده بود ، باعث ناهماهنگي و شتابزدگي در حملات شد 

منبع : آرسنال |نقد لودوگورتس 2 - 3 آرسنال 95.8.12 منبع : arsen.niniweblog.com |نقد لودوگورتس 2 - 3 آرسنال 95.8.12
برچسب ها : آرسنال